Medlemsmöte juni

 Välkomna till medlemsmöte med Föreningen Arboga Medeltid 

Tisdagen 29/6 kommer föreningen styrelse att besluta om formerna för Medeltidsdagarna 2021. 

Det kommer att bli annorlunda och smittsäkra medeltidsdagar. Men vi tror att vi med stöd och vägledning från smittskydd, polis och kommun kommer att kunna genomföra våra efterlängtade medeltidsdagar 11-15 augusti. 

För att lyckas med detta kommer vi att behöva mångas insatser under Medeltidsdagarna. Vi vill därför samla föreningens medlemmar och andra intresserade till ett informations- och inspirationsmöte tisdagen 29/6 kl 19.00 på Stadskällaren i Arboga. 

Varmt välkommen. 

Peter Weiderud 

Ordförande 

Medlemsbrev maj 2021

Arboga 22/5 2021

Medlemmar i Arboga Medeltidsförening

Bästa medlem,

Som du kanske noterat i lokala medier beslutade styrelsen för föreningen Arboga Medeltid i veckan att arbeta vidare med sikte på att kunna genomföra Medeltidsdagarna i augusti, om än i smittsäker och något begränsad form. Vår bedömning är att läget i år är bättre, jämfört med för ett år sedan då vi tvingades ställa in. Men det slutgiltiga beslutet kommer vi att ta i slutet av juni när vi har mer kunskap.

När jag talade med smittskyddsläkaren i Region Västmanland i mitten av maj så rådde han oss just att ha is i magen och vänta med beslutet så länge vi kan. I de scenarier som Folkhälsomyndigheten målade upp i början av maj, baserade på när smittläget vänder ner, konstaterar vi att Medeltidsdagarna är genomförbara i de tvåbättre scenarierna, där smittan vänder ner i maj eller början av juni. Däremot inte i det sämre scenariot, där smittan ökar i maj och vänder ner först i sommar.

Vi har också studerat de regler och rekommendationer som regeringen beslutat om för att öppna upp kulturliv, marknader m m. Dessa var tänkt att börja gälla 17 maj, men har nu skjutits på framtiden, med förhoppning att börja gälla i juni. Om dessa regler är på plats innan Medeltidsdagarna finns goda förutsättningar att genomföra något meningsfullt. Dock måste vi sprida ut aktiviteterna, begränsa deltagandet i populära evenemang och undvika större samlingar, framför allt i inomhusmiljö. 

Detta innebär samtidigt att det kommer att behövas annorlunda och fler insatser från föreningens medlemmar. Vi behöver rigga en smittsäker medeltidsmiljö. Vi behöver också hjälpas åt att se till att dagarna kan genomföras utan trängsel och att alla besökare känner trygghet.

Därför kommer din insats att behövas. Tack för ditt engagemang. 

PS Glöm inte att betala in medlemsavgiften

Peter Weiderud

ordförande

Medeltidsdagar 2020 ställs in

2020 är ett väldigt speciellt år med en omfattande Corona-epidemi som påverkar oss alla. Föreningen Arboga Medeltid arbetar som alltid så här års intensivt med förberedelser inför årets medeltidsdagar. Vi har arbetat med utgångsläge att de ska genomföras andra veckan i augusti som vanligt, men vidtagit åtgärder och fattat beslut för att kunna ställa in om läget inte tillåter ett evenemang av denna typ.
(mer…)

Covid-19 och medeltidsdagar 2020

2020 är ett väldigt speciellt år med en omfattande Corona-epidemi som påverkar oss alla. Föreningen Arboga medeltid arbetar som alltid så här års intensivt med förberedelser inför årets medeltidsdagar. Vi arbetar med utgångsläge att de ska genomföras andra veckan i augusti som vanligt, men vi följer noga myndigheternas rekommendationer och förbereder förändringar och anpassningar till rådande omständigheter.
(mer…)