Det har blivit dags för årsmöte för alla medlemmar i Föreningen Arboga Medeltid. Vi träffas

onsdagen 16 mars kl. 18.00 för förhandlingar och därefter en guidad tur med Olle Ytterberg

av vårt vackra Rådhus.

Vi kommer också att informera om årets Medeltidsdagar som vi börjat planera för. De

kommer att genomföras 10-13 augusti, d v s under vecka 32.

Administration

Maria och Gustav Norman, Arbogariddarna, kommer i år ha ansvar för administration och

samordning av medeltidsdagarnas verksamhet.

Volontärer

Som vanligt behövs det frivilliga krafter för olika uppgifter under medeltidsdagarna.

Vill och kan du vara med och jobba, så maila till info@arbogamedeltid.se eller

ring 076-223 11 32 och anmäl dig.

Medlemsavgift

Det är också dags att betala in medlemsavgiften för 2022, som är oförändrad.

Enskild medlem 100:- och Familj 150:-.

Du kan betala via Swish 123 666 4379 eller Bankgiro 5630-0619.

OBS. Skriv namn och e-post eller adress.

Tack för att du vill fortsätta att vara medlem eller att du vill bli medlem på nytt.

Vi behöver er som medlemmar mer än någonsin efter två tuffa år!

Vi ser fram emot att få träffa våra medlemmar igen, under medeltidsdagarna och andra

aktiviteter!

Vänliga hälsningar

Styrelsen för Föreningen Arboga Medeltid

Peter Weiderud, ordförande

0708450360