Arboga 22/5 2021

Medlemmar i Arboga Medeltidsförening

Bästa medlem,

Som du kanske noterat i lokala medier beslutade styrelsen för föreningen Arboga Medeltid i veckan att arbeta vidare med sikte på att kunna genomföra Medeltidsdagarna i augusti, om än i smittsäker och något begränsad form. Vår bedömning är att läget i år är bättre, jämfört med för ett år sedan då vi tvingades ställa in. Men det slutgiltiga beslutet kommer vi att ta i slutet av juni när vi har mer kunskap.

När jag talade med smittskyddsläkaren i Region Västmanland i mitten av maj så rådde han oss just att ha is i magen och vänta med beslutet så länge vi kan. I de scenarier som Folkhälsomyndigheten målade upp i början av maj, baserade på när smittläget vänder ner, konstaterar vi att Medeltidsdagarna är genomförbara i de tvåbättre scenarierna, där smittan vänder ner i maj eller början av juni. Däremot inte i det sämre scenariot, där smittan ökar i maj och vänder ner först i sommar.

Vi har också studerat de regler och rekommendationer som regeringen beslutat om för att öppna upp kulturliv, marknader m m. Dessa var tänkt att börja gälla 17 maj, men har nu skjutits på framtiden, med förhoppning att börja gälla i juni. Om dessa regler är på plats innan Medeltidsdagarna finns goda förutsättningar att genomföra något meningsfullt. Dock måste vi sprida ut aktiviteterna, begränsa deltagandet i populära evenemang och undvika större samlingar, framför allt i inomhusmiljö. 

Detta innebär samtidigt att det kommer att behövas annorlunda och fler insatser från föreningens medlemmar. Vi behöver rigga en smittsäker medeltidsmiljö. Vi behöver också hjälpas åt att se till att dagarna kan genomföras utan trängsel och att alla besökare känner trygghet.

Därför kommer din insats att behövas. Tack för ditt engagemang. 

PS Glöm inte att betala in medlemsavgiften

Peter Weiderud

ordförande