Föreningen Arboga Medeltid
bjuder in till
En kväll om Glas och Öl

Paul Grähs och Mathias Brorson pratar om glas- och öltillverkning i dåtid och nutid.

Tisdagen den 24 april
kl. 18.00
i Bibliotekets Hörsal.

Varmt välkomna!

Styrelsen, Föreningen Arboga Medeltid