Arboga Medeltidsföreningen sammankallar till extra årsmöte i samband med val av en ny ordförande.

Onsdag 10 april kl. 18.00
Föreningslokalen på Nygatan 33
Övriga punkter på mötet:
1. Val av en styrelseledamot
2. Presentation av programmet för Medeltidsdagarna 2019
Välkomna!