Frågan om varför Medeltidsdagarna i Arboga ligger samtidigt som Visby är en fråga som varit aktuell sedan slutet av 80-talet, i alla de mer än 30 år som föreningen arrangerat detta.

Det har gjorts massor av analyser och oändligt med samtal med besökare och arrangörer kring just detta. Det finns en förkrossande majoritet av alla inblandade som vill ha just denna vecka, vecka 32.

Vår målgrupp, besökarna, som är den viktigaste gruppen att ta hänsyn till är i första hand Arbogabor, hemvändare, barnfamiljer och besökare från Mälardalen. Det är grupper som inte åker till Visby. En vecka tidigare är det fortfarande väldigt många besökare som är bortresta på semester och en vecka senare börjar skolan och semestrarna är för de allra flesta över. Dessa veckor skulle vi inte få särskilt mycket besökare på vardagarna.

Eftersom de allra flesta utställare, gycklare, musiker mm gör detta som en bisyssla på sin fritid fungerar det inte alls att arrangera ett flerdagarsprogram när det inte är semester. En vecka senare blir det väldigt tomt överallt. Konkurrensen med Visby består till viss del i en konkurrens om utställare, men det är priset för att Medeltidsdagarna ska vara kvar.

När det hela startade i slutet av 80-talet fanns i stort sett bara Visby och Arboga som medeltidsarrangemang, nu finns ett stort antal medeltidsfestivaler, -marknader och -dagar på många ställen. Konkurrensen om besökare och utställare har ökat enormt. De utställare som fanns för 20-30 år sedan var antingen här eller i Visby, i dag konkurrerar vi med massor av marknader. Vi är väldigt måna om kvaliteten på de utställare som är här och vill inte tumma på den för att hålla volymen uppe, det är en av de största anledningarna till att det är lite färre utställare nu än det var för många år sedan.

Flyttar vi arrangemanget tappar många aktörer som krögare och andra motivet att vara med då det helt enkelt blir färre besökare. För ett tiotal år sedan gjordes ett försök från föreningen att flytta arrangemanget, men då drog sig en majoritet av finansiärerna ur.
Arboga medeltidsdagar är ett arrangemang som förlänger sommar och semester för många aktörer varför det bör ligga just i augusti och inte någon annan tid på året.

Men, det största hotet mot medeltidsdagarnas framtid är att det bara är 7-8 personer i Medeltidsföreningen som håller i hela arrangemanget och gör allt jobb, det är väldigt sårbart. Välkomna som medlemmar i föreningen!

PS.: Följ gärna diskussionen (och delta i detta) på vår sida på Facebook i ett eget inlägg!