2020 är ett väldigt speciellt år med en omfattande Corona-epidemi som påverkar oss alla. Föreningen Arboga medeltid arbetar som alltid så här års intensivt med förberedelser inför årets medeltidsdagar. Vi arbetar med utgångsläge att de ska genomföras andra veckan i augusti som vanligt, men vi följer noga myndigheternas rekommendationer och förbereder förändringar och anpassningar till rådande omständigheter.

För att minska ekonomiska risker och samtidigt stödja våra viktiga samarbetspartners har vi redan nu beslutat följande:

  • Våra viktiga sponsorer består till stor del av småföretagare, handel, caféer och restauranger i Arboga. Dessa drabbas svårt ekonomiskt av Corona-epidemien och behöver prioritera andra saker än ekonomiska bidrag till Föreningen Arboga Medeltid. De har stöttat oss under många år och varit de som gjort medeltidsdagarna möjliga, därför vill vi ge något tillbaks och kommer därför att utan kostnad annonsera och marknadsföra de företag som tidigare sponsrat oss i årets program och på andra platser.
  • Det omfattande programbladet kommer inte att tryckas i pappersform. Programmet kommer att finnas på webben och vi kommer att sätta ut dagsprogram med tider, platser och annan information på flera platser i Arboga. Programmet har alltid finansierats med annonser från våra sponsorer, i år vill vi inte be dem om bidrag varför programmet utgår och deras annonser publiceras gratis på andra platser.
  • Vi tvingas se över utbudet av konserter och uppträdanden som kräver omfattande biljetthantering och sponsorintäkter för att genomföras.
  • Vi kommer att prioritera avgiftsfri teater och underhållning för barn och familjer, gatuteater, gycklare och offentlig musik.
  • Vi planerar att genomföra konserter där vi kan knyta ihop huvudsponsorer och kulturinstitutioner med artister och uppträdanden utan att vi behöver ta entréavgifter till dessa, för att undvika resurskrävande biljetthantering.
  • Vår inriktning är att biljetter i huvudsak endast kommer att säljas i direkt anslutning till konserter, stadsvandringar, föreläsningar, spökvandringar osv där det är nödvändigt på grund av begränsat antal deltagare.
  • Marknader, matställen, medeltidsrodden, riddarspel och annat genomförs som tidigare år.
  • Vi lyssnar på och följer Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter, vilkas rekommendationer är avgörande för om evenemanget kommer att genomföras eller inte.
  • Vår senaste tidpunkt för att fatta beslut om genomförande är i mitten av juni, dröjer vi för länge orsakar vi kostnader för ett inställt evenemang som drabbar föreningen, samarbetspartners och deltagande aktörer.
  • Även om vi i juni beslutar att evenemanget ska genomföras, måste vi planera för att ändrade förutsättningar kan komma att ställa in medeltidsdagarna 2020 med kort varsel.

Vår förhoppning är att läget har förbättrats så att evenemanget kan genomföras. Vår vilja är att besökare och aktörer ska uppleva Medeltidsdagarna 2020 som man brukar, en folkfest med ett stort utbud av marknad, handel, musik, teater och andra upplevelser.

Föreningen genomför detta evenemang för Arbogabor, besökare och för att gynna lokal handel och besöksnäring.

Vi önskar alla en god hälsa och att vi får möjlighet att ses under Arboga Medeltidsdagar 5-9 augusti.