2020 är ett väldigt speciellt år med en omfattande Corona-epidemi som påverkar oss alla. Föreningen Arboga Medeltid arbetar som alltid så här års intensivt med förberedelser inför årets medeltidsdagar. Vi har arbetat med utgångsläge att de ska genomföras andra veckan i augusti som vanligt, men vidtagit åtgärder och fattat beslut för att kunna ställa in om läget inte tillåter ett evenemang av denna typ.

Vi finner det nu inte ansvarsfullt att fortsätta att planera för och att genomföra ett evenemang som medeltidsdagarna 2020 i Arboga. Styrelsen i Föreningen Arboga medeltid har därför beslutat att ställa in årets medeltidsdagar. Vi följer därmed också rekommendationen från smittskyddsläkaren i Västmanland som vi stod i kontakt med.

Vi tycker att detta är mycket tråkigt då vi vet vad detta betyder för vår handel och besöksnäring, för Arbogabor och besökande.

Föreningen tittar nu på möjligheterna att i samarbete med våra sponsorer genomföra några utvalda delar av programmet som barnteater, konserter och föreläsningar vid senare tidpunkter, när myndigheternas rekommendationer och andra omständigheter tillåter det.

Föreningen siktar nu på medeltidsdagarna 2021 och ser fram mot nästa års festival och vill tacka alla samarbetspartners och sponsorer för arbetet så här långt.

Vi önskar alla en god hälsa och att vi får möjlighet att ses under Arboga Medeltidsdagar 4-8 augusti 2021.