Martin Neuding Skoog är forskare i historia vid Stockholms universitet och även verksam vid Försvarshögskolan. Han intresserar sig främst för senmedeltidens och den tidigmoderna periodens militära och politiska historia, både i Sverige och i Europa i allmänhet. Neuding Skoog disputerade med avhandlingen I Rikets Tjänst – krig, stat och samhälle i Sverige ca 1450-1550.