Lyssna du gärna på utvalda ord?
Välkommen till våra föreläsningar!

Programmet för 2020 är under utveckling. Nedanstående finner du programmet från i fjol.

Alla föreläsningar hålls i fullmäktigesalen på Arbogas Rådhus, förutom föreläsningen av Birgit Johansson, som hålls i Sakta Karins Kapell.

Rådhuset är en byggnad med en innehållsrik och skiftande historia som dateras tillbaka till 1470 då det beslutades att bygga en ny kyrka centralt i Arboga. Byggnaden kallades Helgeandskyrkan och stod klar sju år senare. Efter reformationen skänktes den till staden för att vara rådhus, blev senare en del av kungens gård och så rådhus igen på 1600-talet. År 1748 gjordes en större ombyggnad och Rådhuset fick i stort sitt nuvarande utseende.
Besöksadress till Rådhuset är Smedjegatan 5.

Sankta Karins kapell
En samlingssal där lugnet är prioriterat.
Sankta Karins Kapell finns i Ahllöfsparken

Om inte specificerat så gäller: Pris per föreläsning 80 kr (medlemmar Föreningen Arboga Medeltid betalar hälften, 40kr), barn t.o.m. 15 år gratis. Biljetter köpes på Föreningen Arboga Medeltids kontor. Eventuellt resterande biljetter säljs på platsen en timme innan start.
Arrangör är Föreningen Arboga Medeltid tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan.

Onsdag, 7 augusti, kl. 14.00
Gustav Vasa
Olle Larsson, Växjö berättar om Gustav Vasa. Olle är fil.dr., lektor vid Katedralskolan i Växjö, och har givit ut flera historiska böcker, senast om Gustav Vasa. Han skriver också regelbundet i Populär Historia och i Smålandsposten. Olle skriver också läroböcker och blev 2010 utsedd till Årets historielärare.
Tid: Onsdag den 7 augusti kl. 14.00 –15.00.
Föreläsare: Olle Larsson

Torsdag, 8 augusti, kl. 15.00
Gravarna berättar
Hans Almgren, fil.lic. i historia och f.d. lektor vid Vasagymnasiet berättar om Arbogas kyrkogårdar och om gravarna under golvet i Heliga Trefaldighets kyrka.
Tid: Torsdagen den 8 augusti kl. 15.00 -16.00.
Föreläsare: Hans Almgren

Torsdagen den 8 augusti kl. 17.00 -18.00
Sveriges mynt under de första sexhundra åren
Om myntutgivningen i Sverige från Olov Skötkonung (år 995) till och med Gustav II Adolf, inklusive Arbogas mynt. Tyngdpunkten ligger
på medeltida mynt.
Tid: Torsdagen den 8 augusti kl. 17.00–18.00.
Föreläsare: Sigward Söderström och Jonas Rundberg.
Pris: 80 kr/person, barn t.o.m. 15 år gratis. Arrangör: Hembygdsföreningen Arboga Minne och Studieförbundet Vuxenskolan.

Fredag, 10 augusti, kl. 15.00
Drakar i namn, myter och folktro
Hör ortnamn som Draktorpet, Drakamöllan eller Lindormsnäs samman med föreställningar om folktrons drakar? Vad är egentligen en drake och hur framställdes dessa väsen i äldre tid? Hur gamla är drakarna och hur gamla ortnamn finns det som kan vara bildade till företeelsen drake? Fanns det olika sorters drakar och var de alltid flygande ödlor? (forts. nästa sida)
I föredraget presenterar och diskuterar vi några namn som ser ut att höra samman med folkliga föreställningar om drakar. Vidare beskriver vi hur dessa väsen skildras i våra folkminnesuppteckningar och i myter.
Tid: Fredag den 9 augusti kl. 15.00–16.00.
Föreläsare: Elin Pihl och Tommy Kuusela, forskare vid Institutet för språk och folkminnen

Lördag, 10 augusti, kl. 15.00
Livet som migrant och krigsfånge
i Karl XII:s Sverige Under det stora nordiska kriget kom tusentals krigsfångar till Sverige. Dessa tillfångatagna soldater inkvarterades i lokalbefolkningens egna hem och blev förvånansvärt väl integrerade i samhället. Trots att de kommit till Sverige mot sin vilja valde många fångar i slutändan att stanna i landet, hellre än att resa hem igen. Under föredraget följer vi krigsfången Hans Christopher Betker från födelsen i Saxen till fångenskapen i Uppsala. Hur såg livet ut för en krigsfånge i Karl XII:s Sverige? Och vad var det som krävdes för att bli accepterad i 1700-talets svenska samhälle?
Tid: Lördag den 10 augusti kl. 15.00 –16.00
Föreläsare: Olof Blomqvist: doktorand i historia vid Stockholms universitet.

Fredag 9 augusti, kl. 14.30
Miraklet i Arboga och sankta Katarina. Kyrkligt liv i Arboga
Birgit Johansson berättar om den heliga Birgittas dotter Katarina och andra intressanta episoder
från Arbogas tidiga historia.
Plats: Sakta Karins Kapell
Tid: Fredag den 9 augusti kl. 14.30–15.30
Föreläsare: Birgitt Johansson

Folkan Bio i Medborgarhuset: Helgonet och Sultanen
Franciskanerna satte stark prägel på Arboga under Medeltiden. Redan 1285 etablerade de ett kloster här som blev Franciskanernas nordiska centrum. Den Helige Franciskus av Assisi, som grundade orden, och hans tankar är idag mer aktuella än någonsin, och det är ingen tillfällighet att nuvarande påve valt just hans namn. Hans miljöengagemang, hans enkla livsstil och hans ständiga vilja till dialog har inspirerad många miljoner.
Medeltidsdagarna 2019 sammanfaller med 800-årsminnet av Franciskus engagemang för att stoppa korstågen. När han misslyckades att övertyga påven och den ansvarige kardinalen att sluta fred, bestämde han sig för att istället tala med fienden. I Damiata, i Nildeltat, mötte han Melek El-Kamel, sultan av Egypten och brorson till Salahehdin hösten 2019. De båda ledarna samtalade under en vecka som kom att förändra livet för de båda och bli början till slutet för korstågen.
Franciskus imponerades av Sultanens bönedisciplin, med fem dagliga ritualer, och beslöt införa en liknande ordning i sin order. Sultanen utverkade fri lejd för Franciskus att besöka det heliga landet och beslöt att efter detta visa kristna tillfångatagna nåd, istället för som tidigare halshuggning. Under Medeltidsdagarna kommer vi att lyfta fram detta historiska möte genom att visa en dokumentärfilm om mötet på biografen Folkan i Medborgarhuset, med hjälp av Studieförbund Ibn Rushd.
Plats: Folkan Bio i Medborgarhuset
Tid: Onsdag, kl. 17.30–19.00, torsdag, kl. 11.00–12.30 samt kl. 18.30–20.00.
Arrangör: Föreningen Arboga Medeltid och Studieförbund Ibn Rushd

Studieförbundet Vuxenskola Föreläsningar samordnas av Föreningen Arboga Medeltid och Studieförbundet Vuxenskolan.