Pilgrimsfärd - Mikaeli sångare och De vandrande kvinterna