Lyssna du gärna på utvalda ord?
Välkommen till våra föreläsningar!

Planering av årets program är i full gång, och under tiden kan man här nedan inspireras av förra årets aktiviteter.

Alla föreläsningar håller hus i fullmäktigesalen på Arbogas Rådhus, en byggnad med en innehållsrik och skiftande historia som dateras tillbaka till 1470 då det beslutades att bygga en ny kyrka centralt i Arboga. Byggnaden kallades Helgeandskyrkan och stod klar sju år senare. Efter reformationen skänktes den till staden för att vara rådhus, blev senare en del av kungens gård och så rådhus igen på 1600-talet. År 1748 gjordes en större ombyggnad och Rådhuset fick i stort sitt nuvarande utseende.

Besöksadress till Rådhuset är Rådhusgatan.
Pris per föreläsning: 50 kr, barn t.o.m. 15 år gratis.

Onsdag, 8 augusti, kl. 15.00 Birgitta Almgren
Gudar, eldsprutande drakar och valkyrior
Medeltida sagor i vår tid.

Så länge människor har funnits, har sagor berättats och förts vidare från generation till generation. Det var medeltidens människor som räddade många av antikens sagor till vår tid genom att nedteckna muntliga berättelser. Birgitta Almgren kommer bland annat att berätta om hjälten Sigurd Fafnesbane som dödade draken som vaktade guldskatten, och sedan räddade valkyrian Brynhilde. Den över 1000 år gamla sagan har berättats i hela Europa och dyker också upp igen idag i olika varianter i filmer, böcker och dataspel. I Sundbyholm utanför Eskilstuna ristades sagan in för 1000 år sedan på Ramsundsberget.

Birgitta Almgren, professor em vid Södertörns högskola var lektor vid Vasagymnasiet 1976–1993. Hon har publicerat en rad böcker, främst om 1900-talets två tyska diktaturer och hur de infiltrerade i Sverige: Drömmen om Norden (2005), Inte bara Stasi… (2009), Inte bara spioner … (2011) och Dröm och verklighet (2016).

Torsdag, 9 augusti, kl. 15.00 Erica Strengbom
Arkeologi Arboga med fokus på medeltida stenkällare

Erica Strengbom jobbar som arkeolog på Arkeologgruppen AB i Örebro. Hon har under de senaste varit projektledare för olika arkeologiska projekt i Arboga stad och berättar om medeltida källare i Arboga i allmänhet och källaren i kvarteret Lyran i synnerhet.

Erica Strengbom Arboga karta medeltida källare

Torsdag, 9 augusti, kl. 17.00 Tor Eriksson
Måns Bengtsson Natt och Dag, Engelbrekts baneman

Föreläsaren Tor Eriksson – ättling till Måns Bengtsson Natt och Dag – är ordförande i föreningen Arkeologi och Historia i Örebro län. Arrangör: Arboga Museum

Fredag, 10 augusti, kl. 15.00 Nina Sjöberg
Hor, lönskaläge och jungfrukränkning i Arboga

I Arboga stads tänkebok från åren 1451–1569 finns domar mot lagbrytande arbogabor bevarade. Bland brotten finns många av sexuell natur. Hör vad lagen sade, vad arbogaborna egentligen gjorde och hur det skilde sig för män och kvinnor. Vem begick hor med vem, var två tunnor fisk en rimlig bot för hor och vem kränktes egentligen av en jungfrukränkning?

Nina Sjöberg, Teol. Dr, landsarkivarie vid Riksarkivet – Landsarkivet i Uppsala.
Lite mer: Skrev en doktorsavhandling i kyrkohistoria om synen på äktenskap och sexualitet i Birgittas uppenbarelser, Hustru och man i Birgittas uppenbarelser, 2003. Har sedan arbetat som historiker och chef vid olika arkiv och bibliotek.

Studieförbundet Vuxenskola Föreläsningar samordnas av Föreningen Arboga Medeltid och Studieförbundet Vuxenskolan.