Arboga Medeltid Marknad

Välkommen på våra marknader – kl. 11.00-16.00
Ahllöfsparken, kyrkparken (Hantverksbyn) och Västerlånggatan

Download here the program in English (pdf).
Hier können Sie das Programm auf Deutsch herunterladen (pdf).

10:00-18:00 Kyrkan är öppen Sommarvärdar är på plats
Plats: Heliga Trefaldighets kyrka, Järntorget
Arrangör: Svenska kyrkan/Arbogabygdens församling
10:00-18:00 Utställning Luther Plats: Heliga Trefaldighets kyrka, Järntorget
Arrangör: Svenska kyrkan/Arbogabygdens församling
11:00 Medeltida Luthersk mässa Medeltidskören medverkar
Plats: Heliga Trefaldighets kyrka, Järntorget
Arrangör: Svenska kyrkan/Arbogabygdens församling
11:00 Örtagårdsvandring 50 SEK per person, barn under 15 gratis. Biljetter köps på plats eller på Arboga Turistbyrå.
Plats: Örtagården/Ahllöfsparken
Arrangör: Arboga Turistbyrå med Birgitta Berg
11:00 Barnföreställning med Korp Föreställning med musik- och teatergruppen Korp – ”Korven på näsan”.
Plats: Teaterladan – Ahllöfsparken
Arrangör: Föreningen Arboga Medeltid med Korp
11:00-16:00 Utställning Låt stå! Folkskolan speglad i Arboga Museums samlingar.
Plats: Arboga Museum, Nygatan 37
Arrangör: Arboga Museum
12:00 Konsert – Obscurus Orbis Medeltida rockband, fri entré
Plats: Ahllöfsparken
Arrangör: Föreningen Arboga Medeltid
13:00-16:00 Schack Spel på lek och allvar, vem utmanar du?
Plats: Korsningen Nygatan/Kapellgatan
Arrangör: Arboga Schackklubb
14:00 Riddarspel – Hur ska det gå för Robin Hood? Förköp av biljetter direkt online. Biljetter finns också på plats. 100 SEK per vuxen, 50 SEK 5-15 år, gratis 0-5 år.
Plats: Bergmansparken
Arrangör: Arbogakuskarna
15:00 Konsert – Obscurus Orbis Medeltida rockband, fri entré
Plats: Ahllöfsparken
Arrangör: Föreningen Arboga Medeltid
15:45-16:00 Avslutning Avslutning Arboga Medeltidsdagar 2017
Plats: Ahllöfsparken
Arrangör: Bygdespelets Vänner med Birgitta Berg

Med förbehåll för eventuella ändringar.
Stort tack till våra sponsorer!